O Modřínku

Modřínek vznikl v roce 2016 jako zapsaný spolek s cílem založit a provozovat lesní mateřskou školku pro děti od 3-7 let, jehož prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a to nejen díky aktivnímu pobytu v přírodě, ale také díky důrazu na kvalitní stravu složenou převážně ze surovin, které se snažíme sami pěstovat.